Showing all 12 results

-11%
14.000.000 12.530.000
-8%

Khóa nhận dạng khuôn mặt

Khóa cửa khuôn mặt ZKteco HBL100B

13.000.000 11.930.000
-8%
12.000.000 11.030.000
-10%

Khóa cửa thẻ từ

Khóa cửa vân tay Zkteco AL40B

9.000.000 8.070.000
-12%

Khóa cửa thẻ từ

Khóa cửa thẻ từ Zkteco AL30B

8.500.000 7.450.000
-10%

Khóa cửa thẻ từ

Khóa cửa vân tay ZKteco TL100

8.000.000 7.170.000
-11%

Khóa cửa thẻ từ

Khóa cửa vân tay ZKteco TL400B

6.500.000 5.800.000
-13%
6.500.000 5.670.000
-15%

Khóa cửa vân Tay

Khóa cửa vân tay Zkteco AL20B

6.000.000 5.080.000
-15%
6.000.000 5.080.000
-13%

Khóa cửa thẻ từ

Khóa cửa thẻ từ Zkteco DL30DB

5.500.000 4.770.000
-16%

Khóa cửa thẻ từ

Khóa cửa vân tay Zkteco ML10-ID

5.000.000 4.180.000